Translate

středa 19. listopadu 2014

Iluze ,,právního" Státu

Iluze ,,právního" Státu

Může Stát zajistit právo, tj. zákon? Nemůže. Vysvětlím to vícero přístupy. Odvodím to empiricky, racionalisticky a spirituálně.

Empirismus

K čemu dochází při interakci jednotlivce s těmi jednotlivci, jež jsou členy vlády? K čemu v tomto vztahu dochází? Člověku se žije dobře, dokud ho nepotká člověk, jenž tvrdí, že je ,,zástupce Státu". V ruce drží zbraň, zamíří na počestného člověka a řekne: ,,Pokud mi nevydáš (např.) 15 % svých peněz, agresivně Ti odejmu mnohem více Tvého majetku, nebo Tě odvedu v řetězech, anebo, také, člověk je smrtelný tvor. Zvláště v přítomnosti agresora, jako jsem já!! Pokud však peníze vydáš, zajistím Ti bezpečnost, spravedlnost, ochranu před agresory vůči Tvým právům. A pokud budeš se mnou za dobře, obdržíš z mého ,,lupu" dar." Člověk má dvě možnosti: agresora ztrestat odejmutím svobody, dále majetku, či života. Co s lupičem? Nechat ho jít, aby totéž dělal dalším počestným?? Ne, to by nebylo vhodné rozhodnutí. Druhá možnost je vydat nárokovaný ,,lup" - tj. 15 % vlastních peněz. Lupič odejde, ale před odchodem slíbí, že se za měsíc vrátí. Už se nezajímá o bezpečnost a spravedlnost oběti, už ji nezajišťuje ochranu před agresory. Kdyby to myslel opravdu takto, pak by svou oběť nechal agresor chránit, dělal by mu ,,bodyguarda", osobního strážce. Jenže lupiči stačí jeho ,,lup", oběti nijak nepomůže. Člověk má dvě možnosti - chválit ho, lichotit mu, uctívat ho, klanět se mu když projíždí kolem, či mu nabídnout své lupičské služby k nárokování majetků dalších obětí. Druhou možností jest - získat prostředky k ztrestání agresora a buď jej vyhledat a ztrestat odnětím naloupeného ,,majetku", svobody, či života agresora. Nebo počkat, až přijede po druhé a nezatěžovat se ,,hledáním" lupiče. 

Jak vidno, žádné právo, ani zákon nezajistil, nýbrž jej porušil. A nejen, že si nárokuje majetky, ale často i svobody a životy, a to ,,odvedením do armády" - po oběti je agresivně vyžadováno, aby chránil zločince.

Naprosto nestoudné.

Racionalismus

Stát je organizace osob, která si nárokuje teritorium, aniž by si jej prvotně přivlastnila. Na tomto teritoriu buď jsou, anebo nejsou další osoby. Jsou-li, nárokuje si práva na plody své vlastní práce, své vlastní svobody a svého vlastního života každé z těchto osob. Není-li, čeká na osoby, jež budou chtít projít územím - a u nich si nárokuje totéž. Je to zločinecká organizace. Oběti zločinnosti mají právo ztrestat agresora odnětím plodů vlastní práce agresorů, jejich svobod, či životů, dle vlastního uvážení.

Spiritualita

Mnohé spirituální tradice naznačují, a v zákonu karmy (zákonu osudu), jej zobecnují, princip, pravidlo, či zákon, jež říká: všechno, co dáš druhým, se Ti vrátí, a často více, než jsi dal. Obecně to znamená, užívají-li členové vlády, politici násilí - vrátí se jim to. Proto politické ,,elity" jednotlivých teritorií vždy válčily. Jejich záměr totiž byl rozšířit své území - tj. politické elity jiných území jim byli konkurenty. Více spirituálně: podobné se přitahuje - násilníci a zločinci se přitahují a jeden druhému ,,vracejí" vyslané vibrace záměru užít násilí.

Kdo tudíž vyzdvihuje Stát, zapomněl, kdo je - člověk, a že má přirozená práva, vycházející z přirozeného zákonu a podstaty člověka. Buď to zapomněl, anebo to za úplatu od této zločinné organizace - to jest Státu, předstírá!

Mějme odvahu postavit se kriminální bandě a uplatnit právo na trest!!


Žádné komentáře:

Okomentovat