Translate

pondělí 22. prosince 2014

DISKUZE S ÚDAJNÝMI DEMOKRATY - LOGICKÉ VYVRÁCENÍ STÁTNÍ, ERGO KRIMINÁLNÍ ,,DEMOKRACIE"

DISKUZE S ÚDAJNÝMI DEMOKRATY - LOGICKÉ VYVRÁCENÍ STÁTNÍ, ERGO KRIMINÁLNÍ ,,DEMOKRACIE"

K tématu DEMOKRACIE A STÁTU

Babiš je bílý kůň globální bankéřů - Pryč s ním

Znovu si pustte jeho slova - tvrdí, že byrokracie má jednat dle předpokladu, že jsou MAJITELÉ STÁTU, tj. majitelé finančních prostředků získaných loupežemi, tj. majitelé práva hrozit a uplatnovat agresi vůči lidem na ČR, kteří se vůči jejich právům ničeho nedopustili a nejedná se tudíž o uplatnění práva ztrestat, nýbrž o tyranizování a loupení. Konečně co jiného je zdanění, vydá-li vláda vyhružné tvrzení ,,tvé peníze nebo ještě víc tvých peněz společně s tvou svobodou!"? To mi chcete říct, že je legitimní a nekriminální čin? Pak se mýlíte .. :)
Tvrdí, že jsme akcionáři státu a on jeho manažer... kde však má smlouvu, která by jeho tvrzení potvrdila? Kde má právní důkaz?? Ústava? Kterou vydal pan Klaus? A pan Klaus získal kde právo užít jména 10 milionů lidí a všech jejich potomků a zavázat je k tomu, aby na nich méhl loupit a je tyranizovat a toto dále předat např. panu Babiši?? :) Získal snad můj souhlas k užívání mého vlastního jména a k absolutnímu právu mě k čemukoli zavázat? Já mu souhlas neuděloval!! A i kdyby, svoboda (resp. svobodná vůle), je nepřevoditelná..Bez ní člověk nepřežije, jelikož nemá právo ani se zeptat Babiše, zda-li něco může, jelikož i tento dotaz jest jednáním. A měl-li by člověk přestat jednat, zabil by se (svým ne-jednáním). To jsou přirozenoprávní a etické důsledky takového předání moci, které však není možné, jelikož etické jest přežít, nikoli zemřít. Z čehož vyplývá: předa-li někdo tuto moc, měl okamžitě zemřít. Neučinil to, a to pokládám za důkaz, že tato údajná smlouva není platná, nehledě na to, že aby se dalo uvažovat o její platnosti, byl by nutný souhlas, kteří si ,,zákonodárci" nikdy nevyžádali. K jasnému vyvrácení ,,voleb" jakožto souhlasu mohu přidat odkaz na článek, jenž to vyvrací,


nehledě na to, že každý, kdo uvažuje logicky, dokáže dojít sám k závěru o neplatnosti voleb. :) (Pozor! Mluvím o Státu, nikoli o svobodném trhu!! ,,demokracie" je možná jen pouze jako ,,konkurence" ,,o získání spolupráce, tj. směn produktů či služeb s druhými lidmi. Soutěž o získání souhlasu s kriminalitou - tedy: loupením, tyranizováním a nárokováním si životů obětí, at už to odsouhlasí milion lidí nebo vy sám, vždy jest to zločin. TO JE OBJEKTIVITA A NE POKRYTECTVÍ!

Žádné komentáře:

Okomentovat